Home

 

'SAMEN-SPRAAK' verwijst naar de samenwerking die is ontstaan tussen twee psychotherapeuten die in nauw overleg de praktijk samen runnen en gestalte geven.

 

Met deze naam willen wij de nadruk leggen op de oprechte en betrokken dialoog die we nastreven in de relatie die we aangaan met onze cliƫnten.

 

Wij zijn twee jonge enthousiaste psychotherapeuten met een vooropleiding binnen de klinische psychologie. We werken binnen het kader van de relatie- en gezinstherapie.

 

Richtinggevende citaten:

 

"De beste manier om een basis te leggen voor een veilig functionerende relatie, is op een billijke

manier rekening houden met anderen die veel betekenen voor de relatie, en met zichzelf."

 

"Het is mensen niet altijd even duidelijk hoe dooslaggevend hun persoonlijke bevredigingen en teleurstellingen in de integriteit van relaties verankerd liggen. Maar hoe meer ze in de bron van hun lijden en ontevredenheid kijken, hoe meer ze zich ervan bewust worden hoezeer hun relaties de wezenlijke maatstaf voor de werkelijkheid zijn."

 

"Om te kunnen overleven hebben mensen basisvoorzieningen nodig. Om te kunnen bestaan hebben mensen relaties nodig. "

 

Ivan Boszormenyi-Nagy e.a. (1994) Tussen geven en nemen.

 

 

 

"Tot de meest destructieve en vertrouwensvernietigende menselijke neigingen behoort de slaafse neiging om het mensen naar hun zin te maken, liever dan het risico te nemen te bezeren door uit te spreken wat we nodig hebben en verlangen."

 

B. Krasner